Skip to content

Passagiers en opzittenden hebben bijna altijd recht op schadevergoeding

Passagiers en opzittenden hebben bijna altijd recht op schadevergoeding

Wist u dat u als passagier of opzittende in bijna alle gevallen aanspraak kunt maken op een vergoeding van uw schade? Dit komt omdat u wordt gezien als een schuldloze derde. U bestuurde het voertuig niet waardoor u het ongeval niet had kunnen voorkomen. Ook als het motorrijtuig waar u zich in of op bevond als passagier niet was verzekerd, dan kennen wij mogelijkheden om uw schade te verhalen, zelfs indien er sprake is van een eenzijdig ongeval. Tevens merken wij op dat u als passagier in het openbaar vervoer (bus, tram, trein, etc) ook vrijwel altijd recht hebt op schadevergoeding. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij u ten val komt omdat een noodstop heeft plaatsgevonden. Kortom, er zijn veel verhaalmogelijkheden denkbaar als u als in- of opzittende geconfronteerd wordt met letselschade. Toch is het vanwege de diverse geldende regelingen niet altijd makkelijk om de juiste weg te bewandelen. Laat u om deze reden bijstaan door letselschadebureau Veritas. Er komt immers veel kijken bij het verhalen van uw totale (letsel)schade, niet alleen op het gebied van aansprakelijkheid maar ook om de schadehoogtes te bepalen.

Schaderegeling schuldloze derde

Het is niet in alle situaties direct helder wie aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade in het verkeer. Om deze reden is er een specifieke regeling tot stand gekomen die bedoeld is om schuldloze derden te beschermen. Deze regeling biedt mogelijkheden om direct een claim in te dienen bij de WA-verzekeraar van het motorvoertuig waar u zich in of op bevond. De schade wordt dan alvast in behandeling genomen en er wordt niet gewacht totdat de schuldvraag is beantwoord.  

Eigen schuld

In beginsel kunt u geen schuld hebben als bijrijder aan het ongeval (tenzij u bijvoorbeeld opzettelijk aan het stuur hebt getrokken). Toch zijn er situaties denkbaar waarbij u enige mate van eigen schuld wordt toegerekend. Denk hierbij aan het niet dragen van een gordel of helm op de motor of indien u meerijdt met iemand van wie u weet dat die persoon onder invloed is (mits er een relatie is tussen het ongeval en het onder invloed zijn).

Veritas Letselschade

Letselschadebureau Veritas heeft de kennis en kunde in huis om slachtoffers die als in- of opzittende bij ongevallen letsel hebben opgelopen te helpen. Wist u dat u ook recht hebt op gratis juridische hulp? De hulp is gratis omdat wij onze kosten rechtstreeks kunnen declareren bij de verzekeraar in kwestie. Wij zijn betrokken bij u als slachtoffer en zetten ons daarbij in zodat u krijgt waar u recht op hebt. Wij zijn pittig, daadkrachtig en geven niet op totdat wij het gewenste resultaat hebben bereikt. Bel, app of mail ons vandaag nog zodat wij u – kosteloos – kunnen bijstaan!

Meer weten? 

Wilt u meer weten over letselschade en schadeposten? Lees meer over letsel, aansprakelijkheid en onze gratis rechtshulp. Natuurlijk kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. 

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *