Skip to content
Intermediair Bij Letselschade

Verjaringstermijn letselschade

Heeft  u letselschade opgelopen en wilt u de schade op de wederpartij verhalen? Dan dient u uw schadeclaim in te dienen binnen de verjaringstermijn. Doet u dat niet, dan kan uw vordering verjaren en verliest u het recht op een vergoeding van de schade.

Er zijn diverse verjaringstermijnen

In beginsel heeft u vijf jaar de tijd om uw schade te claimen, daarna is uw vordering verjaard. In de praktijk ligt het echter iets ingewikkelder dan dat. Voorheen bestonden er twee verjaringstermijnen, één van vijf jaar en één van twintig jaar (of dertig, in geval van blootstelling aan gevaarlijke stoffen). Daarna was het niet meer mogelijk schade te vorderen. Deze oude regeling gold tot februari 2004 en geldt nu nog steeds voor oudere gevallen. Deze langdurige verjaringstermijn is echter inmiddels vervallen. Dit betekent dat u nu in principe ook na een termijn van twintig of dertig jaar een claim kunt indienen na een ongeval. Bijvoorbeeld bij een incident waarbij pas later letselschade ontstaat.

Wanneer gaat een verjaringstermijn in? 

Maar wanneer gaat de verjaringstermijn eigenlijk in? Dit verschilt per geval. Bij verkeersongevallen gaat de verjaringstermijn vaak direct lopen omdat men dan vaak al weet dat er klachten zijn (denk aan whiplash gerelateerde klachten) en wie de schade heeft veroorzaakt. Ook in geval van een arbeidsongeval of bedrijfsongeval weet men vaak al direct dat de werkgever zijn zorgplicht niet is nagekomen. Daardoor zal de verjaringstermijn al ingaan op de dag van het ongeval. Er gelden echter ook uitzonderingen op bovengenoemde verjaringstermijnen. Wij willen u echter niet vermoeien met alle juridische regels op dit gebied. Heeft u vragen over de verjaringstermijn? Neem dan gerust contact met ons op, wij adviseren u graag.

Laat uw schadeclaim niet verloren gaan en neem zo snel mogelijk contact met ons op na een ongeval of bij latere klachten! Wij komen als letselschadebureau op voor uw belangen. Wij zijn pittig, vastberaden en partijdig en zorgen ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft!

Meer weten? 

Wilt u meer weten over letselschade en schadeposten? Lees meer over letsel, aansprakelijkheid en onze gratis rechtshulp. Natuurlijk kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. 

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *