Skip to content

Soorten schadeposten

Er bestaan diverse soorten schadeposten,  tenslotte veroorzaakt letsel op veel vlakken financieel en emotioneel leed. Bent u slachtoffer geworden? Dan trachten wij u middels een financiële vergoeding weer in de positie te krijgen van vóór het ongeval.  Onderstaand vindt u een opsomming van de meest voorkomende schadeposten. Dit betreft geen allesomvattende lijst. 

Denkbare schadeposten bij letsel

  • Smartengeld: dit is een vergoeding voor het leed, verdriet en de pijn die is ontstaan als gevolg van het ongeval. Het betreft dus een vergoeding van immateriële (niet tastbare) schade.
  • Huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid: als u (tijdelijk) niet in staat bent om de huishoudelijke taken te verrichten die u voor het ongeval zelf deed, dan komt u voor deze vergoeding in aanmerking. Hierbij kan het gaan om professionele hulp die u inschakelt of hulp die u ontvangt van familie, vrienden of kennissen. Ook andere klussen in en rondom de woning (denk bijvoorbeeld aan binnen- en buitenschilderwerk, tuinieren, etc.) kunnen door het letsel vaak niet meer verricht worden zoals voor het ongeval het geval was. Ook in dat geval kan er een bedrag worden gereserveerd waarmee u door iemand anders geholpen kunt worden.
  • Reis- en parkeerkosten: door het opgelopen letsel dienen er vaak artsen of specialisten bezocht te worden. Hiervoor kunnen een kilometervergoeding en parkeerkosten worden verhaald op de tegenpartij. Ook de kosten van openbaar vervoer en in uitzonderlijke gevallen zelfs taxikosten kunnen worden verhaald. Het aanschaffen van andere vervoersmiddelen of het aan moeten passen van een voertuig kan ook worden vergoed, bijvoorbeeld indien u als slachtoffer blijvend invalide bent geworden door het ongeval. 
  • Oppaskosten: indien u extra kosten maakt vanwege de opvang van uw kinderen komen deze kosten eveneens in aanmerking voor vergoeding, mits ze verband houden met het ongeval.
  • Verlies aan verdienvermogen: indien u minder of geen inkomen kunt verdienen doordat u letsel heeft opgelopen kunnen wij u vaak ook helpen. Denk hierbij aan een situatie waarbij u als werknemer maar slechts een gedeelte van uw loon doorbetaald krijgt. Ook een zelfstandig ondernemer die geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten en geen inkomen meer kan verdienen door zijn letsel kunnen wij bijstaan.

Meer weten? 

Wilt u meer weten over letselschade en schadeposten? Lees meer over letsel, aansprakelijkheid en onze gratis rechtshulp. Natuurlijk kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. 

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *