Letselschade Heerlen helpt
slachtoffers van een verkeersongeval.

Letselschade heeft veel impact. Ons doel is om u te ondersteunen
en te begeleiden in het verhalen van uw schade.

Heeft u letsel opgelopen door een ongeval in het verkeer? Het belangrijkste is dat u eerst werkt aan uw herstel. Maar helaas wordt u ook geconfronteerd met kosten. Deze kosten kunnen onder andere bestaan uit lichamelijke, psychische schade, maar ook uit inkomstenverlies, medische kosten en voertuigschade.

Veritas Letselschade helpt u. Wij verhalen de schade voor u op de veroorzaker.

Letselschade verkeersongeval

Een verkeersongeval heeft vaak financiële  gevolgen voor u als betrokkenen. Daarnaast kan het ook zijn dat u lichamelijke schade heeft opgelopen. Dit kan een grote impact hebben op uw leven. Om er zeker van te zijn dat u krijgt waar u recht op heeft, maar zelf niet aan de slag wil met uw dossier, kunt u bij ons terecht. Wij behartigen uw belangen en staan volledig achter u. 

Uw behoeftes en belangen als slachtoffer staan altijd centraal. Wij werken alleen voor particulieren en niet voor verzekeraars. Hierdoor is er geen sprake van belangenverstrengeling. Omdat wij u nauw betrekken bij dit verhaalproces, bespreken wij samen met u een plan van aanpak die past bij uw situatie.

Letselschade advies van Veritas

Letselschade advies is bij Veritas Letselschade Heerlen altijd gratis. Wij zijn gespecialiseerd in letselschade door verkeersongevallen in de regio Heerlen. 

 • 1

  Altijd gratis advies

  Als u letselschade heeft opgelopen door een verkeersongeval, dan mag u op kosten van de aansprakelijke partij een letselschadebureau inschakelen. Dat staat in art. 6:96 BW.

 • 2

  Uw belang voorop

  Samen met u bespreken we de plan van aanpak. Daarnaast werken wij uitsluitend voor particulieren. Er is dus nooit sprake van belangenverstrengeling.

 • 3

  U betaalt niets

  Veritas Letselschade betaalt in beginsel de kosten van de behandeling. Indien de wederpartij aansprakelijk kan worden gehouden voor het voorval dan zullen wij ook deze kosten verhalen op de wederpartij. U betaalt ons dus helemaal niets.

Schade gemeld en dan?

Allereerst meldt u uw schade bij Veritas Letselschade. U kunt dit doen op alle mogelijke manieren: in persoon, telefonisch, via de mail, post, app, of website. Wij vragen vervolgens bij u diverse gegevens op alsook bij andere instanties (bijvoorbeeld een proces verbaal bij de politie, medische gegevens, etc). Het kan enige tijd duren voordat alle documenten zijn ontvangen.

Zodra wij de benodigde gegevens hebben ontvangen, kunnen wij inschatten of de wederpartij aansprakelijk kan worden gehouden voor het voorval. Zo ja, dan schrijven wij de tegenpartij aan of in bijzondere gevallen (tegenpartij onbekend, tegenpartij niet verzekerd, etc) schrijven wij het Waarborgfonds aan.

Hulp bij verkeersongeval met letsel

U kunt gedurende het proces te maken krijgen met diverse partijen naast de juriste van Veritas Letselschade.

De wederpartij kan bijvoorbeeld een schaderegelaar inschakelen die u normaliter thuis komt bezoeken. De juriste van Veritas Letselschade is ook aanwezig bij dit gesprek. Dit bezoek is bedoeld om informatie te verzamelen en afspraken te maken.

Daarnaast speelt de samenwerkende medisch adviseur van Veritas Letselschade een prominente rol in het schadeverhaalproces. De medisch adviseur beoordeelt uw medisch dossier. Dit is nodig voor het verhalen van uw letselschade; het letsel dient namelijk veroorzaakt te zijn door het voorval, wil de schade voor vergoeding in aanmerking komen. Uw medisch dossier kan alleen opgevraagd worden nadat u schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Daarnaast kunt u nog te maken krijgen met een arbeidskundige die kan worden ingeschakeld indien u moet re-integreren op uw arbeidsplaats. De arbeidsdeskundige beoordeelt uw werkmogelijkheden en draagt zorg voor de nodige begeleiding. Indien terugkeer naar uw eigen werk niet mogelijk is dan begeleidt de arbeidskundige u bij het vinden van ander geschikt werk.

Verkeersongeval schadeposten

 1. Voertuigschade, kledingschade, etc
 2. Reiskosten
 3. Medische kosten die niet al vergoed zijn door uw zorgverzekeraar
 4. Verlies aan inkomsten
 5. Huishoudelijke hulp
 6. Verlies zelfwerkzaamheid
 7. Smartengeld (is afhankelijk van diverse omstandigheden waaronder ernst en aard van het letsel, betreft een vergoeding voor het leed en ongemak dat het voorval teweeg heeft gebracht)

Veritas Letselschade helpt u. Wij verhalen de schade voor u op de veroorzaker.

Duur van het totale proces

De exacte duur van het totale proces is niet te voorspellen. In het beginstadium zijn wij immers afhankelijk van de informatie-verstrekking van diverse instanties alsook de snelheid waarop de wederpartij aansprakelijkheid kan erkennen. Daarnaast kan de totale schade pas worden vastgesteld als er sprake is van een zogenoemde medische eindsituatie. Dit houdt in dat u volledig genezen dient te zijn of er geen verdere verbetering meer te verwachten is (oftewel totdat uw medische toestand stabiel is).

Eindbedrag

Tussentijds ontvangt u indien de schade hoog genoeg voorschotten. Op het einde, als uw medische situatie stabiel is of u volledig genezen bent, wordt een eindvoorstel met u en de wederpartij besproken. Zodra wij het eens zijn, zal de wederpartij dit bedrag aan u uitkeren en is de zaak afgewikkeld.

Kosten

Veritas Letselschade betaalt in beginsel de kosten van de behandeling. Indien de wederpartij aansprakelijk kan worden gehouden voor het voorval dan zullen wij ook deze kosten verhalen op de wederpartij. U betaalt ons dus helemaal niets.

Wat anderen zeggen

Meldt uw letsel aan ons

[contact-form-7 404 "Not Found"]

copyright 2018 - Veritas Letselschade - Privacy statement